Metode

Vi arbejder metodisk med en innovativ brugerintegrerende designproces, hvormed vi er i stand til at kortlægge behov, erfaringer, ønsker og forventninger. Ved hjælp af en række værktøjer afdækker GadePlan de forskellige brugergruppers særlige behov og bevæggrunde. Gennem iterative processer udvikles og testes herefter mulige løsninger, og med en vekselvirkning mellem research, prototyping og skitsering skabes der løsninger med afsæt i brugernes reelle behov.

GadePlan - Arkitektur i øjenhøjde kontakt@gadeplan.dk https://www.facebook.com/gadeplan Copyright © All Rights Reserved